ம.தி.மு.க மக்கள் நலக்கூட்டணியில் இருந்து விலகினாலும் மக்கள் நலகூட்டணி இயங்கும் கொள்கை அடிப்படையில் எழுச்சித்தமிழர் செய்தியாளர் சந்திப்பில் அறிவிப்பு…